Main Partner Léberg Bronnen

Het water van Léberg bronnen borrelt uit de flanken van de Ledeberg in Roosdaal. Het water wordt vanuit een diepte van 18m omhoog gestuwd en door zijn laag zout- en nitraatgehalte heeft het een herkenbare, eigen smaak. En is het bovendien geschikt voor een zoutarm dieet.

Geschiedenis

Het bedrijf werd opgericht in 1933: met eigen wagens werden drankhandelaars uit de omgeving bevoorraad, die dan verder verdeelden aan cafés en particulieren. Het bedrijf bleef groeien en dankzij een nieuwe productielijn in 1960 werd het afzetgebied uitgebreid naar Wallonië en Nederland.

Contactgegevens

Locatie: Gasthuisstraat 13 | 1760 Roosdaal
Tel. 0032 54 33 22 22